Category Archives: Uncategorized

Waamo samhällsutveckling har ordnat en konferens på den 10 september 2015 syftet var att utbilda ungdomsaktivister som vill engagera sig att arbeta med ungdomsfrågor på bästa sätt att arbeta och uppnå resultat. Seminariet var ett sätt att uppnå ett effektivt lärande om hur ungdomarna kan organisara sig för att ta itu med dagens ungdomars utmaningar. Konferensen fokuserade tre fokusområden och viktiga frågor som är följande
a. Förebygga ungdomskriminalitet
b. Minska våldsbejakande extrimism
c. Aktivt verka mot drog- och alkoholmissbruk.

Först var en föreläsning som föredragits av föreningsordförande Mohamed Hussein och sedan följts av allmän diskussion och gruppdiskussion. Slutsatser drogs och man beslutade att fortsätta arbetet med ovannämnda områden som är mest akuta i dagsläget i samhället. Det kom många deltagande, ungefär mer än förty personer och de flesta var föreningsmedlemmar men det kom också andra bjudna individer som visade sig intresse att aktivt delta framtida föreningsverksamheter.

Recent Entries »