Främja fred och försörjning i Somalia

Organisationen har ett bistånds projekt i Somalia. Vi samarbetar en partner organisation som kallas Care Waamo i Somalia och vi jobbar att främja det tredje målet fredliga och inkluderande samhällen i Somalia.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s