Vi jobbar med målet “fredliga och inkluderande samhällen”.

Vår organisation och våra aktivister är medvetna om miljömålen och vi har valt att organisationen ska fokusera år 2019 tre miljömål. Det första är miljömål 4 som handlar om ”god utbildning för alla” och den andra miljömål 5 som handlar om ”jämställdhet”. Det tredje målet är miljömål 16 som handlar om ”fredliga och inkluderande samhällen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s