Vad gör Waamo Samhällsutveckling

Waamo Samhällsutveckling Organisation för samhällsutveckling, demokrati och mänskliga rättigheter är en religiöst och partipolitiskt oberoende. Waamo samhällsutvecklings Organisation jobbar opinions- och påverkansarbete för att påverka samhällsutvecklingen. Organisationen bedriver verksamheter som ökar jämlikhet och jämställdhet i samhället och vi belyser sociala och ekonomisk rättvisa. Vi driver olika kultur och musikfestivaler runt om året. Vi använder folkdans, fritidsspel, traditionella musik och andra afrikanska spel för att bryta utanförskapet och samtidigt förebygga negativa trenden som kan uppstå i synnerhet bland ungdomar. Organisationen har sitt säte i Västerås. Organisation har också målsättning att rädda liv, minska fattigdomen och främja fred och demokratisk utveckling i Somalia.

Vision: Vår vision är att bilda ett samhälle som är aktiv, fria och engagerade; Ett samhälle där rättvisa, jämställdhet och respekt för mänskliga rättigheter råder. Ett samhälle där alla oavsett ålder, kön, ideologi tillhörigheter kan njuta av och utöva sina mänskliga och samhälleliga rättigheter utan någon form av diskriminering.

Syfte: Vår förening syftar till följande sammanfattande punkter.
1) Att uppmuntra somaliska samhällsgrupper och individer att aktivt delta samhällsutvecklingen i Sverige.
2) Att hjälpa barn och ungdomar för utbildningar som studiehandledning, språkutbildning, kultur föreställningar, teateruppvisningar, idrottsaktiviteter och social sammanhållning i ett försök att vinna politiska och kulturella respekt för vårt samhälle.
3) Vi försöker hjälpa till att uppnå en bättre integration inom det svenska samhället.
4) Vi bryter ensamhet hos en del individer, och visar solidaritet ifall en medlem har grymheter som till exempel när man förlorar familjmedlem eller nära släkting eller ifall av sjukdomar.
5) Vi samlas och stödjer när en medlem har speciella ceremonier, till exempel när det händer brolopp, nyfödelse ceremoni, eller ny-kommande från samma områden.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s