Tag Archives: featured

How to mitigate the impacts of recurrent droughts in Lower-Jubba region

Waamo Social Development is currently implementing an ambitious project about how to mitigate the impact of recurrent droughts in Lower-Jubba region of Somalia. The aim of the project is to educate people in Lower-Jubba region how to minimize the consequences of droughts like famine, hunger, displacement, environmental degradation and instability. The main goal of the project is to educate the society in Lower-Jubba region both from rural and urban areas on how to make preparations for the drought periods. But tolve the environmental problems need to solve also other social problems like conflicts. When the project is implemented the target groups have learned new ideas to settle conflicts peacefully and democratically. That means the project aims to encourage people to set aside their differences and combine their efforts to face the challenges of the climate change.

The project programs focus on changing people’s attitude, behaviors, and values of conflict management. Our efforts are to organize the local population and educate the people to solve conflicts by peaceful means and democracy. To achieve the project goals, it is required to mobilize civil society, primarily women’s groups, youths, rural population, clan leaders and other strategic groups. During the seminars and workshops our efforts are awareness-raising of non-violent handling of conflicts as well as spreading pluralism and social cohesion. People are encouraged to settle their conflicts in order to have the chance to face the environmental challenges.

Vad gör Waamo Samhällsutveckling

Waamo Samhällsutveckling Organisation för samhällsutveckling, demokrati och mänskliga rättigheter är en religiöst och partipolitiskt oberoende. Waamo samhällsutvecklings Organisation jobbar opinions- och påverkansarbete för att påverka samhällsutvecklingen. Organisationen bedriver verksamheter som ökar jämlikhet och jämställdhet i samhället och vi belyser sociala och ekonomisk rättvisa. Vi driver olika kultur och musikfestivaler runt om året. Vi använder folkdans, fritidsspel, traditionella musik och andra afrikanska spel för att bryta utanförskapet och samtidigt förebygga negativa trenden som kan uppstå i synnerhet bland ungdomar. Organisationen har sitt säte i Västerås. Organisation har också målsättning att rädda liv, minska fattigdomen och främja fred och demokratisk utveckling i Somalia.

Vision: Vår vision är att bilda ett samhälle som är aktiv, fria och engagerade; Ett samhälle där rättvisa, jämställdhet och respekt för mänskliga rättigheter råder. Ett samhälle där alla oavsett ålder, kön, ideologi tillhörigheter kan njuta av och utöva sina mänskliga och samhälleliga rättigheter utan någon form av diskriminering.

Syfte: Vår förening syftar till följande sammanfattande punkter.
1) Att uppmuntra somaliska samhällsgrupper och individer att aktivt delta samhällsutvecklingen i Sverige.
2) Att hjälpa barn och ungdomar för utbildningar som studiehandledning, språkutbildning, kultur föreställningar, teateruppvisningar, idrottsaktiviteter och social sammanhållning i ett försök att vinna politiska och kulturella respekt för vårt samhälle.
3) Vi försöker hjälpa till att uppnå en bättre integration inom det svenska samhället.
4) Vi bryter ensamhet hos en del individer, och visar solidaritet ifall en medlem har grymheter som till exempel när man förlorar familjmedlem eller nära släkting eller ifall av sjukdomar.
5) Vi samlas och stödjer när en medlem har speciella ceremonier, till exempel när det händer brolopp, nyfödelse ceremoni, eller ny-kommande från samma områden.